LOGO[aan]HUIS - domeinen

Leerstoornissen

Onder leerstoornissen verstaan we in de logopedie dyslexie, dyscalculie en dysorthografie. Vaak is erfelijkheid de oorzaak en krijgt ongeveer 5% van de schoolkinderen er mee te maken. De problemen zijn meestal zichtbaar rond het eerste leerjaar omdat dit de periode is waarin kinderen de vaardigheden voor lezen, rekenen en schrijven aangeleerd krijgen.

Bij dyslectische kinderen valt op dat het veel trager en moeilijker gaat om de letters aan te leren. Deze kinderen lezen vaak spellend en trager, waardoor het leesniveau achterop blijft. Hierdoor zullen ze later ook leermoeilijkheden ervaren.
Net als bij dyslexie zijn ook de letters een probleem bij dysorthografie.
Bij kinderen met dyscalculie echter zijn vooral de getallen het struikelblok. Cijfers in een getal worden omgewisseld omdat het kind de waarde van het getal niet kent (bv. is de 3 uit 37 nu een drie of dertig?). Sommen maken, vermenigvuldigen,... wordt hierdoor extra moeilijk.

Kinderen met (vermoeden van) leerstoornissen kunnen in mijn praktijk onder andere terecht voor de diagnostiek van deze problemen. Samen met de cliënt wordt dan overlopen wat de problemen zijn, wat eraan gedaan kan worden en hoe we dit samen zullen doen.

Slikmoeilijkheden

Mensen die moeite hebben met slikken, hebben meestal te maken met de aandoening dysfagie. Dysfagie houdt in dat het slikken moeilijk is en heel moeizaam verloopt. Slikproblemen kunnen dermate ernstig worden dat ze kunnen leiden tot afagie, d.w.z. het niet meer kunnen slikken.
In het algemeen wordt met slikproblemen bedoeld dat de patiënt ernstige problemen heeft met het verwerken van voedsel via de slokdarm en dat het transport van het voedsel van de mond naar de maag bemoeilijkt wordt.

Er zijn heel wat symptomen van slikmoeilijkheden: moeilijk kunnen slikken, pijn bij het slikken, gewichtsverlies, hoesten, vermoeidheid, moeite hebben met het doorslikken (meerdere keren slikken voor één hap). Dysfagie heeft ook vaak het risico tot verslikking te leiden, een gevaarlijk gevolg dat vermeden moet worden.

Slikproblemen kunnen zeer acuut optreden, bv. na een hersenbloeding, maar zijn ook vaak het gevolg van aandoeningen aan het strottenhoofd of aan de stembanden. Slikproblemen kunnen ook optreden in het kader van ALS, de Ziekte van Parkinson of de Ziekte van Huntington. Om het slikken opnieuw aangenaam te maken, zijn er enkele aanpassingen mogelijk.

In mijn praktijk gaan we samen op zoek naar de best mogelijke houding om het slikken te vergemakkelijken, alvorens we aanpassingen doen in de voeding. Tevens worden er technieken aangeleerd die het slikken bevorderen en die in het geval van verslikking ervoor zorgen dat de persoon zelf kan herstellen.

Ontwikkeld door ClairedWeb